Όροι Χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το soso.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του soso.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του soso.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το soso.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το soso.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το soso.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το soso.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το soso.gr.

Aποκλεισμός Ευθύνης Για Πληροφορίες/Συμβουλές/Τιps
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο soso.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του soso.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το soso.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του soso.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Σύνδεσμοι (links) Προς ‘Αλλους Διαδικτυακούς Κόμβους (sites)
Το soso.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το soso.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του soso.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του soso.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικότητα

Το soso.gr δεν απαιτεί και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους επισκέπτες του.

Το soso.gr δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του website (η «Υπηρεσία»), ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που παρουσιάστηκαν από την Υπηρεσία ( τα «Προιόντα»).

Με την γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε Σχετικό είναι με μοναδικά δική σας ευθύνη.

* Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στο soso.gr.

* Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους στο soso.gr και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο.

* Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Image Disclaimer:

soso.gr claims no credit for the images or products featured on this site and hopes we can find a happy medium – you let us use your images to make soso look good, and we’ll promote your product and send our audience your way.

We do however respect rights under copyright law. If you believe that your copyright is being infringed on the Site, please send us a written notice with the following information :

  1. Identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;
  2. Identification of the allegedly infringing content, and information reasonably sufficient to permit soso.gr to locate it on the Site (e.g., the URL for the web page on which the content appears);
  3. A statement by you that you attest, under penalty of perjury, that the information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the owner’s behalf; and
  4. Your physical or electronic signature, together with your contact information (name, address, and email address).

Το soso.gr δεν ισχυρίζεται ότι έχει στην ιδιοκτησία του τις εικόνες ή τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε αυτό το site και ελπίζουμε οτι μπορούμε να βρούμε μια χρυσή τομή – ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις εικόνες σας για να κάνουμε το soso να φαίνεται όμορφο, και θα προωθήσουμε το προϊόν σας ή/και θα στείλουμε το κοινό μας προς εσάς.

Εμείς παρολαυτά σέβομαστε τα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν πιστεύετε ότι η πνευματική ιδιοκτησία σας, παραβιάζεται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Αναγνώριση του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,
  2. Αναγνώριση του υποτιθέμενου παράνομου περιεχόμενου, και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για να επιτρέψουν soso.gr να το εντοπίσει στην ιστοσελίδα (π.χ., η διεύθυνση URL για την ιστοσελίδα στην οποία το περιεχόμενο εμφανίζεται),
  3. Μια δήλωση από εσάς που θα βεβαιώνουν, επί ποινή της ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη? Και
  4. Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).